درخواست ایجاد کلاس مجازی برای اعضای هیات علمی دائم و مدعو
ثبت نام کارکنان دانشگاه

توجه: کد ملی با سیستم آموزش گلستان بررسی می گردد
طراحی و تولید : مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان